IV. 議会・政府・司法

・ドイツ連邦議会 (Bundestag)
https://www.bundestag.de/ ]
・ドイツ連邦参議院 (Bundesrat)
https://www.bundesrat.de/DE/homepage/homepage-node.html ]
・ドイツ連邦政府 (Bundesregierung)
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Startseite/startseite_node.html ]
・ドイツ連邦首相 (Bundeskanzlerin)
[ https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/DE/Startseite/startseite_node.html ]
・ドイツ連邦大統領 (Bundespräsident)
http://www.bundespraesident.de/DE/Home/home_node.html ]
・連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html ]
・連邦裁判所(Bundesgerichtshof)
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html ]
・連邦行政裁判所(Bundesverwaltungsgericht)
http://www.bverwg.de/ ]